Marcin Mauer

Absolwent Wydziału Ekonomiki Biznesu Międzynarodowego Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie (obecnie Akademia Finansów i Biznesu Vistula) na kierunku Ekonomia. Ukończył także Podyplomowe Studium Administracji na kierunku: Kontrola, Nadzór i Audyt w Administracji Publicznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania i biznesu: Executive Master of Business Administration (EMBA) w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie i Apsley Business School w Londynie oraz Doctor of Business Administration (DBA) w Collegium Humanum - Szkole Głównej Menedżerskiej i Apsley Business School w Londynie. Dodatkowo ukończył wiele specjalistycznych szkoleń z obszaru finansów i zarządzania.

Menedżer zorientowany na realizację nałożonych celów zarządczych. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe, w tym kilkunastoletnie na stanowiskach menedżerskich. W latach 2006-2018 związany z administracją publiczną: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, Starostwem Powiatowym w Pruszkowie oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie odpowiadał m.in. za obszary: należności Skarbu Państwa, planowania, sprawozdawczości i księgowości budżetowej, sprawozdawczości finansowej, analiz ekonomicznych i prognoz finansowych, obsługi finansowo-księgowej i płacowej, zamówień publicznych, ewidencji majątku i logistyki.

Od maja 2018 r. do kwietnia 2021 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o. o., gdzie był odpowiedzialny za obszar rachunkowości, w tym za obsługę zobowiązań, należności, sprawozdawczości, majątku oraz operacji finansowych. Uczestniczył m.in. w procesach konsolidacji funkcji wsparcia w ramach realizowanych projektów akwizycyjnych, a także optymalizacji struktur segmentowych funkcji finansowych w Grupie Kapitałowej ORLEN.

Od kwietnia 2021 r. pełni funkcję Członka Zarządu, Wiceprezesa ds. ekonomicznych w PGNiG TERMIKA SA.

Posiada doświadczenie w sprawowaniu nadzoru w spółkach prawa handlowego. Obecnie pełni również funkcje Członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. oraz Członka Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.