Bogusław Rybacki

Bogusław Rybacki jest absolwentem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również podyplomowe studia w zakresie eksploatacji elektrowni jądrowych na Politechnice Poznańskiej, oceny i analizy ekonomicznej organizacji gospodarczych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; zarządzania jednostkami gospodarczymi na Uniwersytecie Wrocławskim, ekonomicznych problemów transformacji elektroenergetyki oraz działania przedsiębiorstw energetycznych w warunkach integracji europejskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Obecnie pełni funkcję wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem w Tauron Polska Energia SA.

Doświadczony manager i lider, ekspert w obszarze energetyki i ciepłownictwa. Przez wiele lat związany z Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. W latach 1994-1997 był Członkiem Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A., a w 2009 r. Prezesem Termhydralu, spółki zależnej KOGENERACJI S.A. Od 1998 r. W latach 2020 - 2022 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Enea Elektrownia Połaniec S.A. Członek Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, od 2016 r. Członek Komisji Rewizyjnej PTEZ.