Analiza w zakresie instalacji referencyjnych dla OZE i wysokosprawnej kogeneracji już dostępna

Udostępniamy Państwu opracowanie dotyczące instalacji referencyjnych pt. „Analiza w celu określenia nakładów inwestycyjnych instalacji referencyjnych dla projektów OZE i wysokosprawnej kogeneracji do obliczenia kwoty pomocy inwestycyjnej” wraz z kalkulatorem do wyliczania kwoty dopuszczalnej pomocy, jak również wersję skróconą raportu pt. „Analiza w celu określenia nakładów inwestycyjnych instalacji referencyjnych dla projektów OZE i wysokosprawnej kogeneracji do obliczenia kwoty pomocy inwestycyjnej - podsumowanie”. Analiza została wykonana na wspólne zlecenie Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych oraz Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Niniejsza analiza prezentuje wybrane instalacje referencyjne dla inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) i wysokosprawnej kogeneracji wraz z danymi o nakładach inwestycyjnych oraz opis sposobu opracowania narzędzia do wyliczenia wysokości dofinansowania ze środków pomocowych w odniesieniu do inwestycji wysokosprawnej kogeneracji i OZE. W materiale dokładnie określono nakłady inwestycyjne dla poszczególnych typów instalacji. Dodatkowym narzędziem przeznaczonym głównie dla beneficjentów jest kalkulator służący do wyliczenia kwoty dopuszczalnej pomocy publicznej. Metodyka opracowana w raporcie oraz kalkulator mają zapewnić jednolite podejście beneficjentów przy wyliczaniu dopuszczalnej kwoty pomocy publicznej.

Materiały do pobrania